Permalink

0

Vision Development – Balancing software innovation and business models.

Det er et år siden, at jeg sidst har skrevet på bloggen. I mellemtiden har jeg fået afsluttet min uddannelse ved Aalborg Universitet, og kan nu kalde mig cand.polyt. – Softwareingeniør. Dette indlæg kommer til at handle om mig speciale, som jeg bestod min kandidatuddannelse med i januar i år. Den originale rapport er 134 sider lang. Dette indlæg indeholder en kort opsummering samt præsentation af the beef.

IMG_0570

Projektrapporten fra mit speciale.

 

Abstract

Flg. afsnit er direkte oversat fra Abstract i projektrapporten.

Under udviklingen af prototypen i et eksternt projekt, havde teamet svært ved at sikre sig, at det, som de udviklede, faktisk også var det, som kunden ønskede. Dette projekt (specialet, red.) præsenterer en ny udviklingsprocess kaldet Vision Development, og præsenterer et case study hvor Vision Development bliver anvendt. Ved at bruge Vision Development havde teamet, SCRUM Master, Product Owner og kunden en metodologi, som hjalp dem med at styre projektet gennem en fælles produktvision som mål at styre efter. Formålet er at sikre, at teamet laver den software, som kunden ønsker, men samtidig også, at den software som kunden tror, at han ønsker, faktisk også er den, som han skal bruge.

Vision Development bygger på SCRUM og Essence som fundament ved at tilføje forskellige metoder og værktøjer til den kendte udviklingsprocess. Det anvender også Business Model Canvas af Osterwalder og Pigneur for at give forståelse for, hvordan produktet passer ind i kundens forretning. Derudover anvendes Business Patterns af Gassmann, Frankenberg & Csik, for at give forståelse for, hvordan kundens forretning passer ind i markedet, samt hvilke centrale processer den består af. Med denne viden er kunden og product owner i stand til at lave en produktvision som projektet kan styre efter.

Dette projekt beskriver hvordan den første produktvision laves, og hvad man gør, når det er nødvendigt at revidere denne for at inkludere ændringer, nye features eller krav. Et behov for ændringer i produktvisionen kan opstå både internt fra teamet og externt fra kunden. Ved også at basere metodologien på Essence er software innovation en naturlig integreret del af udviklingsprocessen, som faciliterer et miljø, hvor der opmuntres til, at nye ideer undersøges og testes. Rapporten beskriver to måder at evaluere nye ideer for at sikre, at disse er ønskværdige og kan betale sig, før end de implementeres. Ændringer til produktvisionen kan ligeledes opstå eksternt, eksempelvis hvis kunden ønsker at produktet skal inkludere nye features eller på anden vis modificeres.

I begge tilfælde tjener Vision Development formålet at evaluere hvorvidt en ændring i visionen ønskes gennemført eller ej, ved at holde ændringen op imod forretningsmodellen (business model canvas) og forretningsmønstrerne (business patterns), således den fulde konsekvens af en implementering af ændringen på både kort og lang sigt forståes. Hvis ændringen ønskes, er det beskrevet, hvorledes produktvisionen kan blive tilpasset og ændringerne tilføjet til projektet. Resultatet er en produktvision der revideres efter hvert Sprint, for at sikre, at den til enhver tid beskriver de aktuelle ønsker og behov. Produktvisionen er fælles blandt alle parter involveret i projektet, så alle kan bruge produktvisionen som et fælles mål at styre efter. Dette skal resultere i levering af bedre produkter, som leverer præcis hvad kunden skal bruge.

 

Vision Development Model

Produktet er en model, der kan implementeres som en udviklingsmetodologi. Ved at gøre dette arbejder teamet ikke bare efter samme mål, men er i stand til løbende at ændre fokus, tilpasse eller skifte målet i takt med, at det er nødvendigt. Hvorvidt det er nye teknologier, interne ændringer eller eksterne ændringer som tvinger dette er ikke vigtigt ift. metodologien; her er det vigtigt, at de, som træffer beslutningerne, gør det på et oplyst grundlag, hvor både de kortsigtede og langsigtede konsekvenser af ens valg kendes.

IMG_0341

Vision Development Modellen som den blev tegnet og beskrevet til eksamen.

 

Vision Development Modellen er delt ind i fem faser. Forløbet er baseret på SCRUM, og skal derfor anses som en overbygning af SCRUM, der tager Visionen i betragtning.

 

Vision

Idéen med at have en produktvision opstod oprindeligt i Essence. Det er relateret til project management, men ikke i traditionel forstand. Det handler ikke om administration af ressourcer, omkostninger og planlægning, men derimod om at facilitere en innovativ process som fokuserer på at stimulere kreativitet hos alle involverede parter gennem projektet.

En vision er subject to change – det er et bevægeligt mål, som kan ændre sig i løbet af projektets forløb. Det er ikke ualmindeligt, at projekter, som definerer målet fra start og udelukkende sigter efter dette gennem hele forløbet, uden at skele til potentielle eller nødvendige ændringer undervejs, ikke leverer det, som kunden ønsker eller skal bruge. Ved at have en vision, som alle interessenter i projektet altid arbejder hen imod, men som samtidig kan ændres undervejs vha. et iterativt forløb, åbner man op for bedre styring af, hvor projektet ender, og at man leverer det, der skal bruges.

Vision Development Modellens fem faser beskrives overfladisk i det følgende.

Fase 1) Project Initiation

Formålet med den første fase er at definere projektvisionen. Hvad er det, som vi på nuværende tidspunkt sigter efter? Hvad er formålet med projektet, og hvilket produkt skal det levere ved afslutning? Dette er et samarbejde imellem kunden, project owner og udviklerne.

Fase 2) Sprint Planning

Ved starten af hvert sprint holdes product backlog op imod visionen. Hvordan skal den prioriteres for bedst at levere det, som visionen foreskriver? Den prioriterede liste af product backlog items placeres i sprint backlog, og der defineres et sprint goal.

Fase 3) Sprint Execution

I sprint execution udvikles det, der blev aftalt i sprint planning. Undervejs opstår der nye idéer af forskellig art. SCRUM foreskriver at et sprints omfang ikke udvides efter dets begyndelse. Nye idéer gemmes derfor til sprint review.

Fase 4) Sprint Review

Ved afslutningen af et sprint foretages sprint review. Her foretages en række vurderinger på baggrund af de opnåede resultater:

  • Hvordan passer det, som vi har udviklet i dette sprint, med vores Forretningsmodel?
  • Hvordan passer det, som vi har udviklet i dette sprint, med vores Forretningsmønstre?
  • Hvordan passer det, som vi har udviklet i dette sprint, med vores Vision?

Samtidig vurderes nye idéer; skal de inkluderes i projektet eller forkastes? Hvis førstnævnte laves de til product backlog items, som tages med i vurderingen og prioriteringen ved næste sprint planning.

Fase 2, 3 og 4 går i loop under hele projektets forløb. Det er dette iterative forløb kombineret med en vision, som løbende revideres af kunde, product owner og scrum master på baggrund af projektets forretningsmodel, som sikrer, at projektet hele tiden styrer hen imod det bevægelige mål.

Fase 5) Project Review

Efter alle sprints er gennemførte udføres project review, hvor der ses tilbage på projektet og det endelige produkt som helhed. Stemmer det overens med forretningsmodellen, forretningsmønstrerne og visionen? Hvis ikke, skal der igangsættes et nyt projekt for at rette op på det, som måtte være nødvendigt at rette op på.

 

VisionDevelopmentModel

Vision Development Model.

 

 

Enhver som arbejder med- eller har været involveret i et projekt, hvor slutproduktet ingenlunde stemte overens med forventningerne hos kunden, kan bruge Vision Development i fremtiden til at sikre, at projektet og produktet har den nødvendige dynamik til at sikre, at man kan sigte efter et bevægeligt mål – uanset, hvad der måtte forsage ændringen.

Personligt bruger jeg Vision Development i de udviklingsprojekter vi har i Meebox. Meebox er om nogen en agil virksomhed, hvor ting hurtigt kan ændre sig. Derfor er omstillingsparathed vigtig, hvilket Vision Development metodologien hjælper til at sikre i udviklingsarbejdet.

Jeg forventer, at der i løbet af 2015 udgives en artikel, som omhandler Vision Development. En sådan artikel vil samtidig gøre det lettere at gå til metodologien og implementere den i egne projekter.

Spørgsmål eller kommentarer til projektet og indlægget er som altid meget velkomne!

Author: Anders Eiler

Anders er serie-iværksætter, programmør og teknisk chef hos Meebox. Uddannet cand.polyt ved Aalborg Universitet og tosset med det meste sport.

Skriv et svar

Required fields are marked *.